امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ _______ ساعت ۰۴:۴۱:۲۴

 دکتر لاله  کدیور

 

متخصص پوست، مو و زیبایی،لیزر و جراحی پوست

 دکتر حمید جویا

 

متخصص پوست، مو و زیبایی،لیزر و جراحی پوست

دکتر افشین مرتضوی

 

متخصص پوست، مو و زیبایی،لیزر و جراحی پوست

دکتر احمد خزانی

 

متخصص پوست، مو و زیبایی،لیزر و جراحی پوست

 دکتر هیلدا فتوحی

 

متخصص پوست، مو و زیبایی،لیزر و جراحی پوست

دکتر گیتا گرجی

 

متخصص پوست، مو و زیبایی،لیزر و جراحی پوست

دکتر حمیده فرج زاده

 

متخصص پوست، مو و زیبایی،لیزر و جراحی پوست

دکتر شادی مظلومی


متخصص پوست، مو وزیبایی لیزر و جراحی پوست   

دکتر علیرضا زین الدینی میمند

 

متخصص پوست، مو و زیبایی، لیزر و جراحی پوست

دکتر گیتی طاهری


متخصص پوست، مو وزیبایی لیزر و جراحی پوست           

دکتر اسدالله کیانی


متخصص پوست، مو و زیبایی، لیزر و جراحی پوست

دکتر لیلا خرازی

 

متخصص پوست، مو و زیبایی،لیزر و جراحی پوست

دکتر نسیبه جنیدی


متخصص پوست، مو و زیبایی،لیزر و جراحی پوست

دکتر شب بو جسری

 

متخصص پوست، مو و زیبایی،لیزر و جراحی پوست

دکتر فرزانه ملایی


متخصص پوست، مو وزیبایی لیزر و جراحی پوست   

آقای دکتر محمد پیشان


متخصص پوست، مو وزیبائی لیزر و جراحی پوست  

دکتر سعید پیروزی

 

متخصص پوست، مو و زیبایی، لیزر و جراحی پوست


شرکت طراحی وب سایت پدروسافت
تمام حقوق وب سایت متعلق به انجمن متخصصین پوست استان البرز می باشد