اسامی هیئت مدیره انجمن پوست استان البرز


رئیس هیئت مدیره                 آقای دکتر احمد خزانی

نایب رئیس هیئت مدیره :         خانم دکتر شادی مظلومی

عضو هیئت مدیره :                خانم دکتر لاله کدیور 

عضو هیئت مدیره :                خانم دکتر حمیده فرج زاده             

دبیر انجمن پوست :                آقای دکتر علیرضا زین الدینی میمندبازرس اصلی هیئت مدیره :                         خانم دکترفرزانه ملایی

بازرس علی البدل هیئت مدیره :                  خانم دکتر رویا ساعد پناه

شرکت طراحی وب سایت پدروسافت
تمام حقوق وب سایت متعلق به انجمن متخصصین پوست استان البرز می باشد