اسامی هیئت مدیره انجمن پوست استان البرز

 

رییس هیئت مدیره :  خانم دکتر لاله کدیور

نایب رییس:            آقای دکتر افشین مرتضوی

دبیر:                     خانم دکتر شادی مظلومی

خزانه دار:              آقای دکتر حمید جویا

عضو هیئت مدیره :   آقای دکتر احمد خزانی

بازرس اصلی:          خانم دکتر گیتا گرجی

بازرس علی البدل:     آقای دکتر محمد پیشان

شرکت طراحی وب سایت پدروسافت
تمام حقوق وب سایت متعلق به انجمن متخصصین پوست استان البرز می باشد